ДНК анализ за бащинство


Как се прави анализ?
Кой взима участие в анализа?
Ценова листа.

Анализ на ДНК за бащинство позволява да се определи явява ли се предполагаемия баща биологичен баща на детето. За да се определи бащинството се анализират ДНК проби на предполагаемия баща и детето и се сравняват на общи генетични маркери.

В резултат на ДНК анализи Вие получавате резултат:

  • положителен – не е изключено да е баща (вероятност 99,99999……%);
  • отрицателен – изключено да е баща (100%).

Математическите изчисления позволяват да се предположи възможността за наличие на хора с еднакъв генетически паспорт. Стандартните изследвания се извършват по 16 локуса.

Нашата фирма извършва изследване на минимум 20 локуса, което увеличава степента на точност 500 пъти. За особено сложни случай може да се направи анализ и по 25 локуса.

Как се взима проба ДНК?

днк анализ