Нестандартни образци

(процент на вероятност за отделяне на  ДНК)

Категория «А» 90%: Костен мозък, кръв, сперма

Категория «В» 60-90%: Следи от кръв на тъкани, изрезки от нокти, тъкани и органи които не са фиксирани , секрет от ухото, следи от сперма на тъкани, пъпна връв

Категория «С» 20-60%: Косми с корените , бръснарско ножче, угарки от цигари , дъвка , секрет от носа или гърлото, презерватив, събна четка, хистологични парафинови блокчета

Категория «D» 20%: Биоматериал след есхумация  (кости, зъби)

днк анализ