Кой взима участие в анализа?

Тестването на Y хромозомите изисква участието на два или мовече лица от мъжки пол, които искат да узнаят дали има между тях биологична родствена връзка по бащина линия. Участнице в изследването задължително трябва да са мъже поради отсъствието на Y хромозома в жените.

В анализът на Y хромозомите няма ограничение в количеството на тестваните лица. Цената зависи от количеството на участниците.

днк анализ