Кой взима участие в анализа?

За теста е необходим образец на изследвания човек.

днк анализ