Кой взима участие в анализа?

Тестването на mtДНК изисква участието на две или повече лица, които искат да узнаят имат ли биологична родствена връзка по майчина линия. Участниците в изследването могат да бъдат както от женски, така и от мъжки пол.

В анализът на mtДНК няма ограничение на броят на участниците. Цената на анализът зависи от броят на участниците.

днк анализ