Кой взима участие в анализа?

За да бъде анализът най-точен са необходими проби от майката, детето и лелята или чичото.

Може да се направи анализ и без участието на майката.

днк анализ