Кой взима участие в анализа?

Анализът на ДНК за брат/сестра изисква участие на двама братя/сестри (заради сложността на теста в един анализ могат да участват само двама човека).

Настоятелно препоръчваме да се включи в теста и майката. Анализът на НК за брат/сестра е много сложен анализ и ДХК-то на майката може много да помогне в това изследване. Ако майката даде образец на ДНК то в лабораторията могат да изключат наследеното от майката ДНК и да се фокусират върху наследените от бащата ДНК.

Ако няма възможност да се вземе образец от майката, то пак може да се направи анализ, но той ще изисква допълнителни тестове и сравнения за достигане на окончателни резултати, което може да доведе до допълнително време за анализи и заплащане.

днк анализ