Кой взима участие в анализа?

За най-точен анализ е нужно да се вземе проба ДНК от майката и от детето.

днк анализ