Кой взима участие в анализа?

За най-точни резултати е необходимо да се изследват образци от майката, детето и бащата.

Това се прави с цел да се изключи от сравнението ДНК което детето е наследило от майка си при сравнението на ДНК на бащата и детето. Този анализ дава най-точен резултат. Ако е невъзможно да се вземе образец от майката, то изследването пак може да се направи но се извършват допълнителни тестове и изчисления.

днк анализ