Индивидуален ДНК профил


Как се прави анализ?
Кой взима участие в анализа?
Ценова листа.

Профилът на ДНК е генетичният паспорт на човека. Понятието генетически паспорт се появи съвсем скоро. За сега много хора не знаят какво точно е това.
Генетичен паспорт-това е персонален документ който съдържа уникална информация за генетичният код на човека. Тази информация може да бъде получена посредством анализ на ДНК и да се фиксира във вид на определена комбинация от букви и цифри.

Генетичният профил е строго индивидуален и не се променя никога. Методът на записване на генетическата информация е универсален и лесно може да се прочете от специалисти от целия свят. Сведенията от генетическия паспорт даже теоретически не могат да се използват във реда на човека.

Генетичният паспорт е необходим за хора, чиято професия е свързана с повишен риск за живота: военнослужещи,спасители, миньори, моряци, пилоти и т.н.

Желателно е такъв паспорт да имат също спортисти, любители пътешественици, туристи и хора които отиват на работа зад граница.

Как се взима проба ДНК?

 

днк анализ