ДНК анализ на mtДНК


Как се прави анализ?
Кой взима участие в анализа?
Ценова листа.

Сравнителният анализ на mtДНК е предназначен за определяне на родствена връзка на лицата по майчина линия. Този анализ сравнява mtДНК на възможните роднини по майчина линия.

mtДНК се наследяват само от майката, което се използва за проследяване на индивидуални майчини наследствени линии. И синовете и дъщерите получават от майките си mtДНК, но само дъщерите могат да я предават като наследствен белег.

Как се взима проба ДНК?

 

днк анализ