ДНК анализ на Y-хромозоми


Как се прави анализ?
Кой взима участие в анализа?
Ценова листа.

Анализът на Y-хромозомите се прави когато трябва да се определи има ли роднинска връзка по бащина линия между две и повече лица от мъжки пол. Този анализ сравнява директно ДНК-то на единия мъж с ДНК-то на другия мъж дали имат роднинска връзка по мъжка линия.

Синът наследява Y-хромозомите от своят баща и хромозомите практически не се изменят при наследяването.

За това Y-хромозомите могат да бъдат анализирани и съпоставени за сравнение дали лицата имат биологическа родствена връзка по бащина линия. Лица които имат биологична родствена връзка, ще имат практически идентичен профил Y-STR, а когато лица от мъжки пол нямат родствена връзка, то техните Y-STR профили ще бъдат уникални (различни).

Забележка: до колкото анализът на Y-хромозомите е сравнителен и определя имат ли лицата от мъжки пол родствена връзка по бащина линия, то този анализ не може да определи рода на родството-баща/син, чичо/племеник, дядо/внук и т.н.

Как се взима проба ДНК?

днк анализ