ДНК анализ за баба/дядо


Как се прави анализ?
Кой взима участие в анализа?
Ценова листа.

ДНК анализът за баба или  дядо може да определи дали има биологична родствена връзка между детето и бабата или дядото. Този вид анализ често се използва когато няма възможност да се вземе ДНК проба от майката или бащата, и бабата или дядото се съмняват дали действително имат родствена връзка с детето.

ДНК анализът за баба или дядо се основава на факта, че детето наследява по една четвърт от всеки биологичен дядо и баба. Ако няма възможност да се вземе образец от майката, то се взимат образци от бабата и дядото по майчина линия, а ако не може да се вземе от бащата образец, то се взимат образци от бабата и дядото по бащина линия.

ДНК анализът за баба или дядо се извършва по аналогичен начин както ти анализът за бащинство. Генетичния профил на детето се сравнява с генетичния профил на бабата или дядото. Анализът също може да се извърши по 25 или 30 локуса.

Как се взима проба ДНК?

днк анализ